นศ.เกษตร "มรภ.สงขลา" ชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการวิทยาศาสตร์ประมง


          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) แจ้งว่า นักศึกษาผลิตสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย เวทีเสวนาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 14          ทั้งนี้ น.ส.ซุลยานา สะมะแอ และนายศราวุธ เจ๊ะโก๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาผลิตสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีเกษตร มรภ.สงขลา ภายใต้การควบคุมดูแลของ อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการทดแทนเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวในอาหารกุ้งสำเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลงสีของกุ้งไบร์ทออเรนจ์ (Procambarus clakii) ในงานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 14 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การประมง Thailand4.0 ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค.62 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ