นศ.อาชีวะ คว้าถ้วยพระราชทานการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศผลการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


          นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมเวิลด์ไดแด็ค (WORLD DIDAC Association) ได้จัดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา    


          ผลการแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 (Competition on Automation Control Technology for Industry 4.0) รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 (Competition on Industrial Robot Control Technology for Welding 4.0) รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิค เดชอุดม รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และวิทยาลัยการอาชีพชัยบาลดาล การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 (Competition on Automotive Parts Design with Industrial Robot) รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และการแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบอาหาร (ผัดไทย) (Competition on Pad Thai Cooking Robot) รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี


          ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภท ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท ส่วนรองอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ


ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/education/166369