นศ.ศิลปากร-มหิดลรับรางวัลชนะเลิศ Thailand Jazz Competition 2016 (ครั้งที่ 11)

แข่งแจ๊สแห่งเดียวในไทย นศ.ศิลปากร-มหิดลรับรางวัลชนะเลิศ

 
 
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และ 5 ZIAN จากมหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน Thailand Jazz Competition 2016 (ครั้งที่ 11) ที่สุดของการประชันดนตรีแจ๊สแห่งเดียวในประเทศไทย ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 2016 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปีนี้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 11 ขึ้นเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สให้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานที่สามารถเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนได้อย่างยั่งยืนในสังคมไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจดนตรีแจ๊สได้มีเวทีแสดงความสามารถอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินตามพันธกิจของคณะดุริยางคศาสตร์ในการบริการวิชาการด้านดนตรีที่มีมาตรฐานต่อสังคม และอีกหนึ่งใจความสำคัญของโครงการนี้คือเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นดั่งผู้บุกเบิกดนตรีแจ๊สขึ้นในประเทศไทย
 
 
ผลการแข่งขันประเภท Jazz Ensembles รางวัลชนะเลิศได้แก่ วง 5 เสี้ยน (5 zian) จากมหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน Singapore International Jazz Festival 2016 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงอะเนเชี่ยน (A-Nechian) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงสานฝันฟันน้ำนม (The milk tooth dream) จากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ, วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
สำหรับผลการแข่งขันประเภท Jazz Big Band Competition รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหอวัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รางวัล Best Trumpet Section โรงเรียนหอวัง รางวัล Best Trombone Section โรงเรียนหอวัง รางวัล Best Saxophone Section โรงเรียนหอวัง และประเภทสุดท้าย Jazz Vocal Competition รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวชวรีย์ พันธุ์สังวรณ์ (Miss Chawaree Pansangworn) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1.นางสาวภิรมย์พร ประทุมเวียง (Miss Piromporn Pratoomvieng) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรากร จิรรัตนโสภา (Mr. Varakorn Jiraratanasopha) นอกจากนี้ยังมีรางวัล Outstanding Musician 5 รางวัลได้แก่ ประเภทกลองได้แก่ วงสานฝันฟันน้ำนม (The milk tooth dream) กีต้าร์ได้แก่ วงอะเนเชี่ยน (A-Nechian)ประเภทเครื่องเป่า ได้แก่ วงจั๋งได๋กอบ้อหลู่ด (Jung DhaiGorborLood)มือเบสได้แก่ วง 5 เสี้ยน (5zian)และสุดท้ายเปียโนได้แก่ วง 5 เสี้ยน (5zian)
 
 
อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่า “Thailand Jazz Competition ถือเป็นเวทีแจ๊ส เวทีแรกในประเทศไทยที่จัดการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เดินทางมายาวนานกว่า 11 ปี จุดประสงค์นั้นเพื่อเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของศาสตร์ทางด้านดนตรีซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและจิตใจของมนุษย์ ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการสร้างสังคมแจ๊สระหว่าง นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักดนตรีอาชีพ นักดนตรีสมัครเล่น นักแต่งเพลง และบุคคลทั่วไปที่สนใจดนตรีได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อีกทั้งยังเป็นการวางรางฐานดนตรีแจ๊สควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเล่น การฟัง ดนตรีแจ๊สในหมู่คนไทย และยังเป็นตัวกลางในการผลักดันตลาดเพลงแจ๊สในบ้านเราอีกด้วย ทำให้เวทีการแข่งขันเวทีนี้ เป็นเวทีที่สร้างบุคลากรทางดนตรีแจ๊สรวมถึงกลุ่มคนฟังดนตรีแจ๊สในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น”
 
 
นายณัฐกิตติ์ ธนพูลสวัสดิ์ หรืออั๊ส (Tenor Saxophone) หนึ่งในสมาชิกวง 5ZIAN กล่าวว่า “ดีใจมากครับที่ได้รับรางวัล เพราะทุกคนพยายามฝึกซ้อมอย่างหนักมาหลายปีในที่สุดก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานแจ๊สครั้งใหญ่ มีผู้มาร่วมงานตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ฐานของคนที่ฟังเพลงแจ๊สเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะการแข่งขันครั้งนี้ มีทั้งการแข่งขันในระดับมัธยม อย่าง Big Band ไปจนถึงบุคคลทั่วไป เหมือนเป็นการค่อยๆ นำเสนอแนวดนตรีแจ๊สทีละน้อย ส่วนรางวัลในครั้งนี้มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงโชว์และเข้าร่วมงาน Singapore International Jazz Festival 2016 ที่สิงคโปร์ จึงเตรียมตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติม และจะนำเสนอเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยฝากถึงน้องๆ รุ่นใหม่ อยากให้มาประกวดกันเยอะๆ อย่าอายว่าเก่งหรือไม่เก่ง อยากให้สนุกกับการเล่นดนรี ถึงแม้ว่าจะเป็นการแข่งขัน แต่จริงๆ แล้ว เราได้อะไรจากตรงนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีกับเพื่อนๆ การถ่ายทอดดนตรีเพื่อให้คนฟัง ก็เป็นประสบการณ์ดีๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตครับ”