นศ.รามฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

 src=

นศ.รามฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ


 


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ที่ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 เส้นทางการเรียนรู้ “พลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน” จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยมี คณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมยินดี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร


           


สำหรับการประกวดครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าค่ายและร่วมนำเสนอโครงการที่จะดำเนินการ ทั้งสิ้น 23 สถาบัน จำนวน 25 ทีม โดยได้ศึกษางานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2559 โดยนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ม.รามคำแหง ได้เสนอโครงการ “รามฯ รักษ์ป่า ร่วมใจอาสาพัฒนาผืนป่าและชุมชนอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการเรียนรู้การทำดินขุยไผ่ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน สร้างบ่อน้ำให้สัตว์ป่า และดูแลป่าให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นๆ ร่วมปลูกพืชชุ่มน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นรอบๆ ตาน้ำ และปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะกอก มะไฟ มะเดื่อ เพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่า ที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการฯ ดังกล่าว


 


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/52162