นศ.ราชมงคลพระนคร รับทุนเรียนดี


 


          นพ.อรุณ สวนศิลป์พงศ์ แพทย์จากวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ดร.สุมนา สวนศิลป์พงศ์ ศิษย์เก่าโชติเวช สาขาอาหารและโภชนาการ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้แทนในการรับมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติต่อไป ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง