นศ.บัญชี ม.อุบลฯสร้างชื่อ! คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะด้านการบัญชี


          นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 “บริหารธุรกิจวิชาการ” โดยทำคะแนนสูงสุดของการแข่งขัน ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) อาคารสุนีย์ทาวเวอร์   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
           
          อาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี กล่าวว่า การแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 “บริหารธุรกิจวิชาการ” นับเป็นเวทีของการแสดงความสามารถด้านการบัญชีของนักศึกษา โดย สาขาวิชาการบัญชี ได้นำนักศึกษา 3 ราย เข้าแข่งขันครั้งนี้ ผลการปรากฏว่า นางสาวปริญญาพร ประชานอก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 สร้างผลงานได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขัน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ มาครอง นับเป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นำไปสู่ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการศึกษา ของหลักสูตรสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ได้อย่างเด่นชัด
      
          นอกจากนี้ การจัดงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ” ในครั้งนี้ ยังเป็นเวที สร้างความสัมพันธ์เครือข่าย ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี มี อาจารย์สัจวัฒก์ วรโยธา อาจารย์วิลาสินี  แสงคำพระ และอาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  กาปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/123624