นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย

 

 

   บริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) จัดโครงการ
 “Enjoy Science: Young Makers
Contest”
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ เมกเกอร์ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในระดับนักเรียน
นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา
ในหัวข้อ
 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ณ งาน Bangkok Mini Maker
Faire ปี 2

   โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ ได้แก่ผลงาน ไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสำหรับผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ขณะที่ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสายสามัญ ได้แก่ผลงาน
 ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุโดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ตรวจจับการล้มพร้อมแจ้งเตือน โดยนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ซึ่งนักศึกษาเจ้าของผลงานชนะเลิศแต่ละประเภท ได้รับทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน
 Maker
Faire UK มหกรรมแสดงผลงานของเมกเกอร์ที่สหราชอาณาจักร
รวมมูลค่ารางวัลละกว่า
 400,000 บาท

   นางสาวกุลนิดา
มานะชำนิ และนางสาวรุจิภา ภูมิ นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ผู้ชนะเลิศในสาขาอาชีวศึกษา กล่าวว่า ผลงาน
 ‘ไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสำหรับผู้สูงอายุ‘ ได้รับแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์มาจากคุณยาย
เพราะกลัวว่าคุณยายจะลื่นล้มเมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน
จึงนำวิชาที่เรียนในวิทยาลัยคือไมโครคอนโทรลเลอร์
มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้
โดยออกแบบให้ไม้เท้าสามารถแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกหลานได้ทันที
หากผู้สูงอายุล้มขณะใช้ไม้เท้า ในอนาคตพวกหวังว่าจะพัฒนาต่อยอดให้ไม้เท้ามีระบบ
 GPS เพื่อบอกพิกัดตำแหน่งของผู้ที่ลื่นล้มได้

   นายรัชพล
แขมภูเขียว และนายสุธีบูรณ์ ชูวิทยา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ชนะเลิศสายสามัญ กล่าวว่า
 “ผลงาน ‘ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุโดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ‘ ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แสงอินฟราเรด
จึงไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กับผู้สูงอายุ และสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
โดยกล้องจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ
ทั้งยังสามารถแยกได้ว่าผู้สูงอายุล้มจริงหรือแค่ก้มเก็บของ หากผู้สูงอายุล้มตัวลงไซเรนก็จะร้อง
และถ้าผู้สูงอายุไม่มากดหยุด
ระบบก็จะส่งข้อความไปยังญาติหรือโรงพยาบาลที่ระบุไว้นอกจากนั้น
ยังเขียนโปรแกรมให้กล้องบันทึกการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ
และแปรผลเป็นภาพโครงกระดูกแบบสามมิติจึงช่วยให้การวินิจฉัยของแพทย์ทำได้เร็วขึ้นและรักษาได้อย่างทันท่วงที
เพราะสามารถดูจากวิดีโอได้ว่าผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนในส่วนไหนบ้าง”

   สำหรับผลงานอื่น
ๆ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ
 Young Makers Contest ในครั้งนี้ อาทิ ผลงาน ‘อุปกรณ์ช่วยเดิน (walker)
สำหรับช่วยลุกยืนของผู้สูงอายุและผู้พิการ‘ โดยเยาวชนจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในระดับนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา
ที่ช่วยให้การลุกยืนของผู้สูงอายุและผู้พิการทำได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ซึ่งใช้เวลาในการสร้างสรรค์กว่า
 6 เดือน
รวมถึงการนำไปให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ทดลองใช้ และนำคำแนะนำที่ได้รับมาพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และผลงาน
 ‘หุ่นเคลื่อนที่ดูแลผู้สูงอายุช่วยประคองเดิน‘ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ
ซึ่งเป็นผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดการเจ็บเวลาเดิน
โดยหุ่นนี้สามารถช่วยประคองผู้สูงอายุในการเดินเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
ทั้งยังสามารถช่วยประคองขาผู้สูงอายุในการทำกายภาพบำบัดได้อีกด้วย
โดยทั้งสองผลงานจะได้รับทุนการศึกษาและทริปร่วมงานแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Nano
Tech Japan ที่ประเทศญี่ปุ่น

   คุณอาทิตย์
กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต
จำกัด กล่าวว่า
 “การประกวด Young Makers
Contest เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ ‘Enjoy
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต‘ ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี
ที่มุ่งส่งเสริมความสนใจในการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ผลงานหลายๆ ชิ้น
มีทั้งความคิดสร้างสรรค์และประโยชน์ในการใช้งานที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้ทัดเทียมกับคนปกติมากขึ้น
สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ เมกเกอร์
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่ยุคประเทศไทย
 4.0 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการนำพาประเทศไปสู่สังคมเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม”

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/74793