นวัตกรรมชุดสวยจาก’ผ้าเย็น’ไอเดียเพิ่มค่าวัสดุเหลือใช้
          นวัตกรรมชุดสวย ผลิตผลจากการนำ “ผ้าเย็น” ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นเครื่องแต่งกายที่หรูหรา สวยงาม ผลงานสุดล้ำจากไอเดียน้องๆ โรงเรียนแตลศิริวิทยา จ.สุรินทร์ ส่งผลให้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทเครื่องแต่งกาย ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยแนวคิดนำวัสดุเหลือใช้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดปริมาณขยะ อีกทั้งกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” กรมได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ
          พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน พร้อมประทานรางวัลชนะเลิศโครงการต่างๆ ที่กรมดำเนินการในปี 2556 อาทิ สตรีดีเด่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมอันเป็นไฮไลท์ ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
          โดยผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ทีมชนะเลิศ 1.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ระดับประถมศึกษา “เสื่อสวยช่วยโลกร้อน” โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ จ.กาฬสินธุ์ 2.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ระดับอุดมศึกษา “เครื่องให้อาหารปลานิลคานกระดกพลังน้ำ” วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จ.เชียงราย 3.ประเภทเครื่องแต่งกาย “Working woman used Refreshing towel” โรงเรียนแตลศิริวิทยา จ.สุรินทร์ และ 4.ประเภทสิ่งประดิษฐ์สู้ภัยพิบัติ “เครื่องเตือนภัยพิบัติพลังงานสะอาด” โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา
          นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผอ.โรงเรียนแตลศิริวิทยา กล่าวว่า ผลงานเครื่องแต่งกายเป็นของ น.ส. สุนิตา บุตรดีขันธ์ น.ส.กัลยาณี บัวชม และ น.ส.ผกามาศ บรรลือทรัพย์ โดยแรงบันดาลใจมาจากโรงเรียนมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ขยะมูลฝอยประเทศ เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัด ฯลฯ ทำให้มีหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ มาดูงานเป็นประจำ ซึ่ง “ผ้าเย็น” เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้รับแขก ต่อเมื่อใช้เสร็จก็นำไปทิ้ง นักเรียนจึงคิดว่าน่าจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพราะมีคุณสมบัติเหมือนผ้า จึงช่วยกันคิดจนออกมาเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใช้งานได้จริง
          ด้านน.ส.สุนิตา บุตรดีขันธ์ หนึ่งในทีมผู้ผลิต กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้กว่าจะสำเร็จต้องใช้เวลาถึง 2 เดือน โดยขั้นตอนในการทำเริ่มจากนำผ้าเย็นไปฆ่าเชื้อด้วยการต้มแล้วนำไปตากแดด จากนั้นนำไปเย็บต่อกันเป็นผ้าขนาดตามต้องการ แล้วนำเทคนิคการมัดย้อม โดยใช้สีธรรมชาติเพิ่มลวดลายก่อนนำไปตัดเย็บ ซึ่งขั้นตอนที่ยากสุดคือ การเย็บไม่ให้เห็นรอยว่านำผ้าผืนเล็กๆ มาต่อกัน อีกส่วนคือ การย้อมสี เพราะเวลาทำลวดลายบางครั้งสีจะติดบ้าง ไม่ติดบ้าง จึงต้องใช้เวลาฝึกฝนพอสมควร แต่โชคดีที่ได้อาจารย์คหกรรมช่วยให้คำแนะนำ รวมทั้งเพื่อนในกลุ่มช่วยกันคิด ประดิษฐ์ แก้ปัญหา จนสำเร็จขึ้นมา
          “สิ่งที่ได้รับจากการทำงานครั้งนี้ คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การร่วมกันแก้ปัญหา ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน ภาคภูมิใจมากที่ผลงานได้รับรางวัล เพราะไม่เคยคิดมาก่อน” สุนิตา แจง สุนิตา กล่าวด้วยว่า อยากให้คนไทยหันมาช่วยกันดูแล รักษา ป้องกัน สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มในบ้านก่อน เช่น แยกขยะให้ถูกประเภท แล้วคิดว่าขยะนี้นำกลับมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ก่อนฝึกฝนทำด้วยตัวเอง ทำไปสักพักก็จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งที่ไร้ค่าให้กลายเป็นมีค่าขึ้น มาได้


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก