นร.ไทย ซิว 14 รางวัล แข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย


          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 (SOUTHEAST MATHEMATICS OLYMPIAD : SMO 2018)  ณ เมืองเฉวียนโจว เขตจิ้นเจียง มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 19 คน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัลรวม 14 รางวัล ได้แก่ 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง ดังนี้
 
          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ 2 เหรียญทอง จาก นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา และ นายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / 3 เหรียญเงิน จาก นายณัฐชนน สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา นายนรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน/ 3 เหรียญทองแดง จาก นายรัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ และนายมุฑิราช ลักษณวิศิษฎ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
 
          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ 1 เหรียญทอง จากนางสาวรินนารา แสงพิสิทธิ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา / 3 เหรียญเงิน จาก นายศุภกฤต คชสาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายณฐนน เทอดไพรสันต์ และนายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / 2 เหรียญทองแดง จาก นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและนายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  นอกจากนั้น นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยังได้คะแนนเต็ม 120 คะแนน จากการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย


          โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15  มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน  ได้แก่ มาเก๊า ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย และจากมณฑลต่าง ๆ ของจีน


ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/120366