นร.ไทยชนะเลิศผลวิจัยรักษ์น้ำที่สวีเดน

 

     ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เปิดเผยว่า สสวท. ได้จัดส่งทีม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize ที่เมืองสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -1 กันยายน 2559  ในเรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบธรรมชาติ สับปะรดสี” (Natural Innovative Water Retention Mimicry Bromeliad  (Aechmea aculeatosepala) ผลปรากฏว่าผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ  ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศไทย และได้รับเกียรติอย่างสูงจากเจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน เป็นผู้พระราชทานรางวัลนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นผลงาน น.ส.สุรีย์พร ตรีเพชรประภา, น.ส.ธิดารัตน์ เพียร และ น.ส.กาญจนา คมกล้า โดยมีนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ และ นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/60617