นร.ใต้คว้าเหรียญแข่งศิลป์

 


          นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า ตามที่ สพป.นศ. 2 จัดส่งตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนั้น ตัวแทนนักเรียนสามารถคว้า 28 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 43 รางวัล คะแนนรวมเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศกลับจังหวัด มาได้ แบ่งเป็นเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ได้แก่ 1.การทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-ป.6) โดยด.ช.พีรภัทร์ ชมชื่น ด.ญ.ภัทรวดี จิตตารมย์ และด.ช.สรัล มีชัย จาก ร.ร.บ้านวังหิน 2.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ม.1-ม.3) โดย ด.ช.กิตติพันธ์ ชอบทำกิจ ด.ช.นนทศักดิ์ ปลูกไม้ดี และด.ช.นวมินทร์ หมวดเมือง จาก ร.ร.วัดเขาโร และ 3.การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง (ม.1-ม.3) โดย ด.ช.อรรถพล จินดาพันธ์ ด.ช.กฤตกร นวลมี และด.ช.ชัยณรงค์ ทองผุด จาก ร.ร.บ้านคลองเสาเหนือ
          “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากระดับภาคใต้ ทุกคน หากเทียบกับปีที่ผ่านมา นักเรียน สพป.นศ. 2 ขยับลำดับและคว้ารางวัลมาได้มากยิ่งขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้ครู นักเรียน แสดงความสามารถ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดได้อีกด้วย” นายบุญเลิศกล่าว
–จบ–


          –ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)–