นร.เตรียมอุดมศึกษาซิว ที่ 1 แพทย์จุฬาฯ

 

      เพจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ” Triam Udom Suksa School “ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่สอบได้คะแนนลำดับที่1 ของประเทศ ในการสอบกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปี2560 ได้แก่นายภากร พิทักษ์กิจนุกูร ม.6ห้อง 28  โดยสอบได้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยคะแนนร้อยละ 88 .37  ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมจำนวนมาก

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/76432