นร. รร.เอกชนเจ๋ง คว้าชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์จีน


          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำประเทศไทย (ฮั่นปั้น) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบตัวแทนประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

          นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กช. กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทุกสังกัด ได้แก่ สพฐ. สอศ. และ สช. สังกัดละ 5 คน ได้แสดงศักยภาพด้านภาษาจีนผ่านการแข่งขันสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ นายอภิสร เล้าเกร็จ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) จังหวัดสมุทรสาคร และนายสุวรรณ แซ่เฉิน โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศในรอบนี้ เพราะถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนเอกชน
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สช.