นร.รร.เหลืองพนาวิทยาคม ชนะเลิศแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ


          นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา( สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ทีม Gunius LPN (บุรีรัมย์) ประกอบด้วยนายธนกฤต วิโรจน์ นักเรียนชั้น ม.5/1 และนายฉัตรดนัย พลเขต นักเรียนชั้น ม.5/1 สังกัด สพม.เขต 32 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ THAILAND BUSINESS SUMULATION GAME CONTEST 2019 ในการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ (ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2562 ควบคุมและฝึกซ้อมโดย คุณครูอัจฉรา
คะรานรัมย์ และคุณอธิปัตย์ เพชรดาพงศ์ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง