นร.รร.ลำปางกัลยาณีสุดเจ๋ง! คว้าเหรียญทองการแข่งขันนานาชาติ The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019


          ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ทีมโครงงานวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ Mathematics-Robotic Machine ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ประกอบด้วย นายจักรภัทร คำนารักษ์ นายวัชระ ศรีวิชัย นางสาวเบญจรัตน์ บุญเหล็ก และนายณภัทร ชัยเนตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี  เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันในระดับนานาชาติ The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นผู้อำนวยการการแข่งขัน และมีคุณครูบรรเจิด สระปัญญา เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม  ได้รับรางวัล เหรียญทอง และ 3 รางวัล Special Awards จาก Shanghai Association of Inventions(เซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia – Norton University (กัมพูชา) และ With the Complement of S.D.B. Ng Siu Mui (ฮ่องกง) ทำให้ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติในปี 2020ที่มา : เชียงใหม่นิวส์