ธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ

      ทีมนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2016 เมื่อเร็วๆนี้ โดยได้รับการคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆในประเทศไทย จากทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมดถึง 195 ทีม 
     ทีมที่ชนะเลิศ หรือทีม The Wolfpack ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 4 คน ซึ่งนอกจากได้รับรางวัลโล่เกียรติยศและทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาทแล้ว ยังจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคในโครงการ HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2016 กับมหาวิทยาลัยอีก 23 แห่งจาก 18 ประเทศที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายนศกนี้ โดยในปีนี้จะมีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีชื่อเสียงจากทั้งประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เข้าร่วมแข่งขันด้วยที่มา : http://www.thaipr.net/education/695545