ที่ปรึกษา"หมอธี" ชื่นชม สพม.14 คะแนนโอเน็ตสูง


           พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน และโครงการจิตอาสาสร้างจิตสำนึกเลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชื่นชมสพม.14 หลายโรงเรียนเด็กมีคะแนนสอบโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ


          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 – พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 และโครงการเยาวชนจิตอาสาสร้างจิตสำนึกเลิกใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง


          พลเอกโกศล ประทุมชาติ กล่าวในพิธีเปิดว่า การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความเป็นศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการ การแสดงออกที่ปรากฎเป็นรูปธรรมด้านวิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม การจัดงานครั้งนี้มีคุณค่ายิ่งจักเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพ ส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา


          พลเอกโกศล  กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่สพม.14 จังหวัดระนอง ว่ามีโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดระนองมีผลสอบคะแนนโอเน็ตดีมาก คะแนนโอเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย ทำให้ได้รับโล่หและประกาศเกียรติคุณกันจำนวนมากอย่างน่าชื่นใจ


          นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียะภาพด้านดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนให้ปรากฎต่อสายตาสาธารณชน


          “รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตอาสา สร้างจิตสำนึกให้เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดระนอง เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคต่อไป “สพม.14 จังหวัดระนอง กล่าว


          หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)พร้อมด้วยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ที่เป้นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ สนามแข่งขันของโรงเรียนต่างๆที่จัดเป็นศูนย์การแข่งขัน


ที่มา : http://www.komkhaotuathai.com/content/2383?st=