ทีม นศ.มจธ หนึ่งเดียวในเอเชีย ร่วมแข่งขันบ้านประหยัดพลังงาน


 


          ทีมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นทีมหนึ่งเดียวในเอเชียที่ผ่านเข้ารอบเข้าร่วมการแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับโลก Solar Decathlon Europe 2019 ณ ประเทศฮังการี ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วโลกจากหลายประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ โรมาเนีย ฮังการี สเปน เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เบลเยียม กรีซ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอิตาลี เข้าร่วมการแข่งขัน

 

          THE RESILIENT NEST หรือ บ้านรังนก คือผลงานที่ทีมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ร่วมกันคิดและออกแบบรวมระยะเวลากว่า 1 ปี 8 เดือน THE RESILIENT NEST มีจุดเด่นที่เป็นลักษณะแบบโมดูลาร์ยูนิต (Modular Unit) ฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนห้องภายในบ้านได้ตามสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของแต่ละประเทศ ผนังกั้นห้องใช้เทคนิคฝาปะกน (carved-wooden partition) ซึ่งเป็นฝาผนังของเรือนไทย ประกอบด้วยไม้หลายชิ้นนำมาประกอบกัน โดยภายในมีฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิภายในบ้าน ซึ่งดีไซน์ทุกห้องของบ้านสามารถยกเป็นโมดูลออกมาได้อย่างอิสระและใช้งานได้แบบ Stand alone

 

 
           ทีมนักศึกษาพร้อมเตรียมบินลัดฟ้าไปเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 28 กรกฎาคม 2562  ณ ประเทศฮังการี รวมนักศึกษามจธ. ที่จะเข้าแข่งขันจำนวน 43 คน ผนึกกำลังนำเอาความรู้ความสามารถจากหลากหลายภาควิชาประกอบได้แก่ วิศวโยธา วิศวไฟฟ้า วิศวสิ่งแวดล้อม วิศวเครื่องกล วิศวเคมี วิศวระบบควบคุม ครุศาสตร์และสถาปัตย์ ณ วันนี้น้องๆ ทีม มจธ. มีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน และขอกำลังใจจากพี่น้องคนไทย และคนไทยในฮังการีที่จะร่วมเชียร์นักศึกษาไทยให้พัฒนาสู่สากล นอกจากนั้นแล้วการแข่งขันยังสร้างองค์ความรู้เพื่อนำประสบการณ์นวัตกรรมที่ทันสมัยกลับมาเพื่อใช้พัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป


 

          การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับโลก Solar Decathlon Europe 2019 จัดขึ้น ณ ประเทศฮังการีนี้ มีรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันที่เน้นการจำลองการปรับปรุงอาคารโดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีและวัสดุที่ทันสมัยเหมาะกับ 4 ฤดูกาล เพื่อค้นหาสุดยอดทีมผู้ชนะที่จะต้องสร้างบ้านจำลองในระยะเวลาที่แข่งขัน รวม 33 วัน บ้านที่จะผสมผสานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการก่อสร้าง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารและการสร้างการรับรู้ทางสังคม การบูรณาการพื้นที่เพื่อนบ้าน นวัตกรรม ความยั่งยืนความสะดวกสบายภายในบ้าน  และมีความสมดุลของพลังงาน

 

          การแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และพันธมิตรของมหาวิทยาลัย โดยก่อนหน้านี้ มจธ. ได้รับรางวัล Popular vote การแข่งขันสร้างบ้านประหยัดพลังงานในปี 2014 ณ ประเทศฝรั่งเศส