ทำบุญปีใหม่ สร.

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
(สร.ศธ.)

โดยมี ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้แทนจากองค์กรหลัก รวมทั้งนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ข้าราชการ และลูกจ้าง สร. เข้าร่วมพิธีจำนวนประมาณ 50 คน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

เมื่อเวลา 10.09 น. รมว.ศธ. พร้อมด้วย รมช.ศธ.และผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานรัฐมนตรี ได้ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป ภายหลังพิธีเสร็จสิ้น รมว.ศธ.พร้อมด้วย รมช.ศธ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สร. และสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่

สำหรับกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2558” ขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 น. โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 58 รูป ที่บริเวณศูนย์อาหาร จากนั้น รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. จะร่วมกล่าวคำอำนวยพรปีใหม่ 2558 แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ศธ. พร้อมจับสลากมอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมงาน ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ
ภาพ สถาพร ถาวรสุข


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์  โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/12/2557