ทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 589 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

จากนั้น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป โดยมีข้าราชการการเมือง ผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ บุคลากร เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/12/2562