ทปษ.วราวิช ชู “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี” ในงาน EDUCA 2019


          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ ภายในงาน “EDUCA 2019” มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


          “ขอฝากให้ครูทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเข้าร่วมงาน เพื่อนำเทคนิค วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการสอน โดยเฉพาะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มยุคดิจิทัลได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งครูอาจจะไม่จำเป็นต้องสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องปรับตัวไปสู่ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” หรือ Facilitator ให้ได้โดยเร็ว” ทปษ.รมว.ศธ. กล่าว


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.