ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) เขตสัมพันธวงศ์ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร และถวายบำรุงพระอาราม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,410,259.25 บาท.
ภาพ สถาพร ถาวรสุข


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 30/10/2557