ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่เพชรบูรณ์