ตะลุยทั่วไทย:ศิลปะจากปลายพู่กัน...ช่วยพัฒนาอารมณ์ฝึกความอดทน-สร้างความเป็นคนกับจินตนาการ

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
การวาดภาพถือเป็นงานแขนงหนึ่งของงานศิลปะ ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างชิ้นงาน ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีผู้นำเอางานศิลปะ มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนของนักเรียนในสถาบันการศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน เสริมสร้างสภาพจิตใจให้เยือกเย็น ทำให้มีสมาธิ ส่งผลต่อการเรียนให้ดีขึ้น

นายมังกร นวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 กำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ อนามัยทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โรงเรียนตลุก ดู่วิทยา จึงได้จัดตั้งกลุ่มรักษ์ศิลป์-ช่อประดู่ ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนทั้งชาย-หญิงทุกระดับชั้น ที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะ โดยเฉพาะการวาดภาพ ได้เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งมีนักเรียนสมัครใจเข้าศึกษาเรียนรู้ รวม 150 คน ด้วยกัน ผลการดำเนินการปรากฏว่า นักเรียนสามารถที่จะพัฒนางานได้ดีขึ้น จนถึงขั้นรับงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีนักเรียนหลายคนผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

ด้าน นายสำราญ หนูเถื่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้กล่าวว่า จะใช้เวลาว่างช่วงพักกลางวัน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือไม่ก็ช่วงปิดเทอม ทำการเรียนการสอนวิชาศิลปะให้กับนักเรียน โดยจะเริ่มต้นให้นักเรียนได้เข้าใจถึงคุณค่าของงานศิลปะก่อน จากนั้นจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การใช้ สี การฝึกคิด การฝึกจินตนาการลงในเฟรมผ้าใบ กระดาษ ไม้อัดและฝาผนัง สำหรับชิ้นงานที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำจะเป็นภาพวาดธรรมชาติและภาพทิวทัศน์ ฝีมือแต่ละคนมีความก้าวหน้า โดดเด่น แต่ที่หัวกะทิระดับฝีมือมีจริง ๆ อยู่ ประมาณ 30 คน บางคนฝีมือดี จึงส่งเข้าร่วมแข่งขัน วาดภาพจนชนะเลิศในระดับจังหวัด และระดับประเทศก็เคยได้มาแล้ว

“เด็กที่วาด ภาพธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร จะทำให้มี จิตใจดี สดชื่น เยือก เย็นอย่างไม่รู้ตัว ส่ง ผลให้จิตสงบ พอสงบ ก็เกิดสมาธิ ทำให้เกิด สิ่งอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะผลการเรียนดีขึ้น นักเรียนบางคนเคยเกเร อารมณ์ร้อน พอเข้ากลุ่มรักษ์ศิลป์- ช่อประดู่ แล้วพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ไป บางรายนำไปช่วยเหลือสังคม นำไปประกอบอาชีพรับจ้างวาดภาพ รับจ้างเขียนตัวอักษร หาเงินช่วยครอบครัว ซื้อข้าวสารให้กับพ่อกับแม่ได้ บางคนมีเงินเก็บสะสมจากการวาดภาพ มากถึง 30,000 บาท นอกจากในโรงเรียนจะสอนกันเองแล้ว เรายังให้ นักเรียนของเราออกไปสอนน้อง ๆ ตามโรงเรียนประถมศึกษาต่าง ๆ อีกด้วย” นายสำราญ กล่าว

น.ส.ประภัสสร สายทอง อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 เปิดเผยว่า ชอบงานศิลปะ เพราะมีความสุขมากเมื่อได้สะท้อนจินตนาการลงในภาพวาด รู้สึกเพลิดเพลิน ทำให้มีสมาธิ เพราะการวาดภาพแต่ละครั้งต้องมีความอดทน ต้องใช้ความประณีต การวาดภาพสามารถนำมาปรับใช้ในการอ่านหนังสือ ทำการบ้านได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การเรียนดีขึ้นได้เกรด 3.44 อีกทั้งยังเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ที่สำคัญยังทำให้สามารถรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพราะการวาดภาพมักจะมีปัญหาเฉพาะหน้าเสมอ ๆ และแม้ว่าจะเรียนจบไปแล้วก็ยังนำงานศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกด้วย

ขณะที่ นายศรัณย์ เพ็ญนภา อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.4 กล่าวว่า พอมาเรียนรู้แล้ว รู้สึกชอบและสนุกทุกครั้งที่ได้วาดภาพ เคยสมัครเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ เพื่อหาประสบการณ์มาตั้งแต่ชั้น ม.1 แต่ที่ประทับใจมากก็คือ การได้วาดภาพธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งสะท้อนปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและ ล่าสัตว์ป่า โดยครั้งแรกจะเริ่มฝึกวาดภาพลงในกระดาษก่อน จากนั้นจึงค่อย ๆ พัฒนาวาดลงใน ผ้าใบและฝาผนัง การวาดภาพนอกจากจะทำให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมยาเสพติดแล้ว ยังมีรายได้จากการรับจ้างวาดภาพแล้ว ผลการเรียน ก็ดีขึ้นได้เกรดเฉลี่ย 3.88

งานศิลปะจากปลายพู่กันของโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้เด็กนักเรียนมีอารมณ์แจ่มใส เบิกบาน เป็นคนอดทน อดกลั้น รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีสมาธิมีผลการเรียนดีขึ้น และยังช่วยปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนรัก และหวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 มี.ค. 2550