ตรวจเยี่ยม รร.ที่สุพรรณบุรี

ตรวจเยี่ยม รร.ที่สุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ที่โรงเรียนบางปลาม้า และโรงเรียนวัดคูบัว อ.บางปลาม้า

รวมบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้งสองแห่ง @สุพรรณบุรี https://www.moe.go.th/websm/2015/jan/005.html