ตรวจเยี่ยมสามเสนวิทยาลัย2

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนที่โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในระหว่างที่มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/jan/012.html