ตรวจสนามสอบ

ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.กลุ่มทั่วไป รอบใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  พร้อมด้วยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึงการจัดสอบภาค ข วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน และการนำไปใช้ ในการสอบคัดเลือกกลุ่มทั่วไป ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า จากกรณีที่มีข้อสอบบางข้อที่ใช้ในการสอบคัดเลือกภาค ข วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ของกลุ่มทั่วไป ในส่วนของตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอบไปเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ซ้ำกับข้อสอบภาค ก ของกลุ่มประสบการณ์ที่สอบในช่วงเช้าวันเดียวกันนั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้กำหนดสอบภาค ข วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายฯ กลุ่มทั่วไปของตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบใหม่ขึ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ มศว ประสานมิตร

จากการตรวจสนามสอบในครั้งนี้ พบว่าการจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครสอบ 888 ราย ขาดสอบ 21 ราย ทำให้มีผู้เข้าสอบจริงรวมทั้งสิ้น 867 ราย ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 23 ราย แต่จะประกาศรายชื่อจำนวนสองเท่าของตำแหน่งว่าง หรือเท่ากับ 46 ราย แบ่งเป็น

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
    – พื้นที่ทั่วไป  มีตำแหน่งว่าง 16 ราย แต่จะประกาศรายชื่อ 32 ราย
    – เขตพื้นที่ภาคใต้  มีตำแหน่งว่าง 1 ราย แต่จะประกาศรายชื่อ 2 ราย

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    – พื้นที่ทั่วไป  มีตำแหน่งว่าง 6 ราย แต่จะประกาศรายชื่อ 12 ราย

จากนั้นจะเข้าสู่กำหนดการเดิม คือ วันที่ 6 กรกฎาคม เป็นการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ที่ มศว ทั้งกลุ่มทั่วไป 46 ราย และกลุ่มประสบการณ์ 54 ราย ตลอดจนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ 7 กรกฎาคม และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวย้ำว่า การสอบในวันที่ 3 กรกฎาคม และประกาศผลสอบในวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นการสอบเฉพาะกลุ่มทั่วไปที่ประสบปัญหาข้อสอบซ้ำเท่านั้น จากนั้นจะเข้าสู่กำหนดการเดิม อย่างไรก็ตามพบปัญหาอุปสรรคในการจัดสอบครั้งนี้ เพียงกรณีเดียวคือ กระดาษข้อสอบเย็บสลับหน้าหลัง ซึ่งตนได้ไปตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อสอบเย็บกลับหน้ากลับหลังจริง แต่ได้รับการยืนยันจากผู้เข้าสอบว่า จำนวนข้อสอบครบถ้วน เพราะได้ตรวจนับแล้ว

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/7/2557