ด่วน!!!กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้เงินกองทุน กยศ.

ด่วน!!!


กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้เงินกองทุน กยศ.


                ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระหนี้ เมื่อได้รับจดหมายติดตามทวงถามหนี้เเล้วให้รีบติดต่อขอชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ATM / ADM หรือบริการ KTB Online


                ธนาคารขออภัย หากท่านได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมายดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือสอบถามทางe-mail : gsl@ktb.go.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรืองาน Help desk โทรศัพท์ 0-2208-8699 หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง