ดัชนีทางการศึกษา ระดับภาค 1-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง