ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

 width=

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ได้ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย กล่าวต้อนรับ นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และรับชม VTR สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน (เติมสถานที่ในสมุดตรวจให้หน่อย)และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา