ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง)แบบติดตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)


          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์) ได้เป็นประธานการประชุมพิจารณา(ร่าง)แบบติดตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน และการกำหนดพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) โดยมีกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมกับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง