ชนะเลิศในการแข่งขันออกแบบ และสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” ระดับภาคเหนือ


          นายสมบรูณ์ แซ่ฟ้า นักศึกษาช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันออก แบบและสร้างหุ่นยนต์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” ระดับภาคเหนือ และเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” ระดับประเทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot for Smart Manufacturing : หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ” พร้อมด้วยตัวแทนนักศึก ษาที่ผ่านการคัดเลือก จากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทยจำนวน 68 คน จาก 26 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มา : http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/730025