จิตอาสา

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ เป็นประธานในพิธี
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อให้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ พุทธศักราช​ 2562 สมบูรณ์​พร้อมตามโบราณขัตติยราชประเพณีนั้น รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญนี้
 อีกทั้งร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในการรักษาไว้ซึ่งความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีในกิจกรรมอันเป็นสาธารณ​ประโยชน์ พร้อมทั้งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ทั้งหลาย โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์เทอญ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา, การฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา, เก็บขยะ, กวาดใบไม้, ทาสีริมทางเดินแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ​ คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ผู้บริหารศูนย์อำนยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก เข้าร่วมงาน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์​ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สร.: รายงาน
2/10/2562