งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/dec/294.html