งานวันครู ครั้งที่ 58

จังหวัดนครปฐม – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 58 พ.ศ.2557  “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000  คน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

  • พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”


รมว.ศธ.กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา มีพระราชดำริว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน ช่วยขจัดความไม่รู้และความด้อยโอกาส การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนและประเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/jan/014.html