ค่ายอังกฤษแบบเข้ม

ตรวจเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

จ.ฉะเชิงเทรา – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส ตามโครงการ English Summer Camp 2014 ที่โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต และโรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดร.ยงยุทธ์ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

รมว.ศธ.กล่าวถึงการจัดกิจกรรมภายในค่ายว่า ขอให้มีการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ไม่เครียดมาก โดยสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด เมื่อการจัดค่ายภาษาผ่านไปครบ 20 วันแล้ว ควรให้นักเรียนประเมินตนเองว่ามีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม่ หรืออาจจะขอให้ครูสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า แต่ละคนมีความรู้สึกต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างไร และมีผลตอบรับต่อการจัดกิจกรรมมากน้อยเพียงใด

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/apr/105.html