คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563


          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของครู และสำนึกในพระคุณของครู เป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู


          บัดนี้ คณะกรรมการจัดประกวดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ได้พิจารณาตัดสินผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ฯ จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้


          สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูที่รักเราไม่เคยเปลี่ยน” ของทีม GMT รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “จะพาเธอไปรู้จัก Island” ของทีม มาเหนือ และผลงาน “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ของทีม โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน” ของทีม ว่างอยู่ และ ชื่อผลงาน “ครูพัฒนาคน คนพัฒนาโลก” ของทีม นักเสาะแสวงหาความสุข


          สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ASTRONAUT” ของทีม สมนึกโปรดักชั่น รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท พร้อม เกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูก้าว (Modern teacher)” ของทีม เด็กถือกล้อง โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป.พิจิตร เขต ๑ และผลงาน “ห้องเรียนมีชีวิต” ของทีม NoobProduction และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ก้าวให้ไกล ไปให้ทัน” ของทีม Ladies jingabell และผลงาน “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของทีม ราหูฟิลม์


          สามารถดูประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือติดตามชมผลงานที่ได้รับรางวัลที่ khurusapha Youtube Channel https://www.youtube.com/user/khurusapa


ที่มา : คุรุสภา


Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง