คุณหญิงกัลยา ต้อนรับผู้แทนออสเตรีย พร้อมหนุนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมระหว่างสองประเทศ 


คุณหญิงกัลยา ต้อนรับผู้แทนออสเตรีย พร้อมหนุนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมระหว่างสองประเทศ


 


          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากหอการค้าเกษตรรัฐโฟราร์ลแบร์ก สาธารณรัฐออสเตรีย ที่มาเข้าพบ ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือและลงนามความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรม กับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2562 ที่ประเทศไทย โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. ดร.รอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


  


ที่มา  : เฟสบุ๊ค ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.