คำสั่ง คสช. กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา

Download ภาพขนาดใหญ่ ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ