คัดเลือกต้นแบบผู้กู้ กยศ.

คัดเลือกต้นแบบผู้กู้ กยศ.

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เสนอชื่อศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่มีความรับผิดชอบในการชำระหนี้ และเป็นคนดีของสังคม  เข้าร่วมโครงการค้นหาผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ และคัดเลือกให้เป็นต้นแบบแก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมกับสร้างบรรทัดฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตไทย สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610- 4888  หรือเข้าดูที่ www.studentloan.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

      

    –เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 ต.ค. 2557 (กรอบบ่าย)–