คว้าทองอีก!! เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่อินโดฯ

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ไทยได้คัดเลือก และจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 ที่เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16-24 กรกฎาคม ผลปรากฏว่าผู้แทนไทยสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้ เหรียญทอง น.ส.ธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม และ น.ส.ณัฐณิชา เมรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเหรียญเงิน นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนายสิรภพ กลิ่นขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

          สำหรับตัวแทนประเทศไทยเหล่านี้ รัฐบาลได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาวิชาที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยในเวทีโลก ยังช่วยให้เห็นความงดงาม และบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย โดยคณะผู้แทนประเทศไทยฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการจะเดินทางกลับถึงไทย วันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 22.25 น.เที่ยวบิน TG 436 สสวท.จะมีพิธีต้อนรับคณะผู้แทนฟิสิกส์โอลิมปิกเวลา 23.00 น.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านใน ประตู 1 นางพรพรรณ กล่าว

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/608959