ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย

romania 17 2 2563

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายบ็อกดัน บาเดีย (Mr. Bogdan Badea) เอกอัครราชทูตแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายสนใจที่จะมีความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และนักศึกษาอาชีวะ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ในสาขาที่ฝ่ายโรมาเนียมีความเชี่ยวชาญ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นต้น พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นควรผลักดันให้มีความร่วมมือภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน เยาวชน และการกีฬา ระหว่างไทยกับโรมาเนีย ด้านการให้ทุนนักศึกษาไทยและโรมาเนียไปศึกษาต่อยังประเทศโรมาเนียและประเทศไทย และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและรัฐบาล รวมถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยจะหารือร่วมกันในรายละเอียด รวมทั้งประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกันต่อไป

romania2 17 2 2563

**************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
17 กุมภาพันธ์ 2563