ความจริง ความดี ความงาม ที่ปอเนาะ ผลงานนศ.ม.กรุงเทพ

สืบเนื่องจาก “แคมปัส แชแนล” ซึ่งออกอากาศทางเอเอสทีวี มีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนทางด้านการทำรายการโทรทัศน์ ให้มีการผลิตสารคดีเชิงข่าว เพื่อนำมาออกอากาศใน “แคมปัส แชแนล” โดยในโครงการครั้งแรกมี 4 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
       
       “ไลฟ์ ออน แคมปัส – ออนไลน์” ขอนำผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้จัดทำรายการเข้าร่วมโครงการมา นำเสนอ โดยพวกเขาเลือกสองหนุ่ม “นพวิชญ์ แก้วมณี” กับ “สฤษฎิ์ สิริสุขะ” มาเป็นพิธีกรนำเสนอผลงานการผลิตของนักศึกษาภาควิชาวารสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
       
       ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “ความจริง ความดี ความงาม ที่ปอเนาะ” รวมทั้งการแข่งขันกีฬาฮาเฮ 5 แจม เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาภายในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.