ครู ร.ร.สวนกุกลาบนนทบุรีคว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ปี60

 

 

     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมีครูนักวิชาการจากกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต เข้าร่วม  ว่า การประชุมครั้งนี้ถือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สะท้อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เป็นเวทีที่ครูจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ซึ่งการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีครูที่ดี ต้องมีการปฏิรูปครูกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับครูมาโดยตลอด มีการวางแผนในการคัดเลือก ผลิต ตลอดจนการพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยสร้างเด็กให้เป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศ และอีก7 ปีข้างหน้า มีครูต้องเกษียณกว่า 270,000 คน ซึ่งถือเป็น 2 ใน3 ของบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องสูญเสียไป

     นายกฤษณพงศ์  กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า  รางวัลนี้ เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูจัดขึ้นในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา โดยได้พระราชทานรางวัลแก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน รวม 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเต มีการคัดเลือกทุกๆ 2 ปี สำหรับปี 2560 ถือเป็นครั้งที่ 2 สำหรับประเทศไทยได้คัดเลือกครูจากทั่วประเทศกว่า 160 คนและได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี2560 คือนายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง ครูเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 11 ตุลาคม 2560นี้ นอกจากนี้ มูลนิธิได้มีการพิจารณารางวัลคุณากร จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบรองสุดท้ายได้แก่ นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.)ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านกรูโบ จ.ตาก และนายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูนักพัฒนาดนตรีโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และรางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 17 รางวัล รางวัลครูขวัญศิษย์ 136 รางวัล

     ด้านนายจิรัฏฐ์  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทยปี2560 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งไม่ได้มาจากตนเองแต่เป็นรางวัลที่มาจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่ตั้งใจทุ่มเทในฐานะครูผู้สอน  สำหรับหลักในการสอนของตนจะศึกษาเด็กแต่ละคนว่าแตกต่างกันอย่างไร มีความรู้ความสามารถด้านใดและอ่อนด้านใด และพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล

 src=

นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ปี60

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/541221