ครูโอ๊ะ แบ่งปันความสุข หอบของขวัญ-สื่อวิทย์-อุปกรณ์กีฬา ขึ้นดอยอมก๋อย มอบความสุขสู่เด็ก ศศช.บ้านเลอะกรา ในกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุข ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่งมอบของขวัญสร้างความสุข ในกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ปีที่ 3 ให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. และคณะผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ครู ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ครั้งนี้ ครูโอ๊ะ ได้นำของขวัญ ช็อกโกแลต สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และผ้าห่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนครู เครือข่ายการทำงานที่ดี อาทิ รมช.กนกวรรณ, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อมามอบให้กับเด็ก ๆ ที่ ศศช.บ้านเลอะกรา ซึ่งเป็นหนึ่งใน ศศช.ที่อยู่บนภูเขาสูงทุรกันดาร มีความยากลำบากในการเดินทาง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 293 กิโลเมตร
 width= width= width= width= width= width=
นอกจากนี้ ครูโอ๊ะยังมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของ ศศช.บ้านเลอะกรา สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่เด็กและประชาชนอย่างเพียงพอ ซึ่งจากการที่ครูโอ๊ะได้ลงพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหาของการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ กศน.บนพื้นที่สูง ห่างไกล และทุรกันดาร พบว่า ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บางแห่งมีความต้องการระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะไม่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ หรือหลายแห่งมีระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แต่พบปัญหาในเรื่องของแบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้รวมพลังการสนับสนุนจากเครือข่ายการทำงาน ทั้งพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน “ศรีแสงธรรมโมเดล”, งบประมาณจากกลุ่มเพื่อนและเครือข่ายการทำงานของครูโอ๊ะ เป็นต้น เพื่อติดตั้งตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ
 width= width= width= width= width= width= width= width=
“การให้ อาจมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของการบริจาค เป็นการให้คนอื่นในสิ่งที่เขาไม่มี บางทีการให้อาจหมายถึง การส่งต่อ การส่งของ การแบ่งปันความสุข โดยที่เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้หวังจะได้สิ่งของ เงินทองหรือชื่อเสียง กิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข จึงเป็นกิจกรรมที่เป็นการให้ ที่หมายถึงการส่งต่อ การแบ่งปันความสุข โดยไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่ารอยยิ้ม และการได้เห็นคนที่ได้รับมีความสุข เป็นการเพิ่มความสุขให้กับคนทุกหย่อมหญ้า นอกจากนี้ ยังทำให้เห็นน้ำใจและพลังของคน กศน. ที่เป็นส่วนกลางและเป็นตัวเชื่อม ระหว่างผู้ให้และผู้รับ ซึ่ง กศน. เป็นส่วนกลางที่ได้รับความไว้วางใจ และความศรัทธาจากประชาชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
18/1/2565