ครูโอ๊ะ เยี่ยมให้กำลังใจและชื่นชมหัวใจแห่งความทุ่มเทเสียสละของ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการประชาชน จากทุกสังกัด ทั้ง สถาบันโรคผิวหนัง สธ. กระทรวงคมนาคม กศน.จิตอาสา ศธ. และประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 ตามระบบนัดของหมอพร้อม ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เมื่อวันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครชาว กศน. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ พร้อมทั้งรับการฉีดวัคซีนเข็ม 4 ตามระบบของหมอพร้อมที่มีการแจ้งเตือนให้มารับวัคซีนกระตุ้น โดยมี นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ รองผอ.ด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. นางรัชนุช สละโวหาร ผอ.กศน.กทม. ผู้บริหาร กศน. เจ้าหน้าที่ กศน.จิตอาสา และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อมาให้กำลังใจอาสาสมัครชาว กศน.ที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่จุดพักสังเกตอาการภายหลังรับการฉีดวัคซีน รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน ทั้งยังขอชื่นชมหัวใจอันงดงามของ ชาว กศน. เจ้าหน้าที่ จิตอาสา บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ร่วมบริการประชาชนจากทุกสังกัด ทั้ง สถาบันโรคผิวหนัง สธ. กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กศน.และจิตอาสา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแห่งนี้ ซึ่งในวันนี้ครูโอ๊ะก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 ตามระบบของหมอพร้อมที่มีการแจ้งเตือนให้มารับวัคซีนกระตุ้นด้วย
 width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=
“ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความขอบคุณในหัวใจของอาสาสมัคร ทุกท่านจากทุกสังกัด ที่มาช่วยงานของรัฐบาลและประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมนำพาสังคมไทย ก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันตามแผนการฉีดวัคซีนของรัฐบาล เพื่อทำให้ประชาชนไทยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุด ครูโอ๊ะขอเป็นกำลังใจและขออยู่เคียงข้างกับอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนชาว กศน.ทุกคน ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำ ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข และขอให้ปลอดภัยจากโควิด-19 มีความก้าวหน้าในชีวิตตามเป้าหมายที่หวังไว้ เราจะร้อยหัวใจก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
3/2/2565