ครูโอ๊ะ เยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ชื่นชมจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกมิติ ปลื้ม ดึงเทคโนโลยีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ตอบโจทย์การเรียนในยุคปัจจุบัน

เมื่อวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนและแปลงเกษตร โดยมี นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (อดีตศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ) นายสมคิด ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายวิสูตร เจริญวงศ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง นายศิวาพล ศรีกสิกิจ นายทิวา วรวิทย์วัฒนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก ส.อบต.วาสนา ปานทอง ตัวแทนผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ครูโอ๊ะมาด้วยความตั้งใจและมีความยินดีเป็นอย่างมาก จากการได้รับฟังรายงานและเยี่ยมชมโรงเรียน ขอชื่นชมและให้กำลังใจ นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากรทุกท่าน ที่มีความตั้งใจทำงานกันด้วยความทุ่มเทเสียสละ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรต้องเหนื่อยกว่าเดิม เพราะต้องมีการเตรียมแผนการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญจากการรับฟังรายงานก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจที่พบว่าโรงเรียนมีความกระตือรือร้น มีการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนสอดรับกับการเรียนในยุคปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
 width= width= width= width= width= width=
“ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง การน้อมนำหลักสนามเด็กเล่นตามการพัฒนาสมอง (BBL) มาใช้ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีการดึงชุมชนมามีส่วนร่วมทำให้ผู้ปกครองมีความรักความผูกพันกระทั่งส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือ ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อทำให้ทุกคนเกิดความรักความผูกพัน อีกสิ่งที่น่ายกย่อง คือ สติโมเดล ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเมื่อผู้เรียนมีสติก็จะก่อให้เกิดปัญญา เมื่อมีปัญญาก็จะนำไปสู่การพัฒนาในมิติต่างๆที่หลากหลายต่อไป อีกโครงการที่ขอชื่นชม คือ โครงการเกษตรกรต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นต้นแบบของอำเภอ มีฐานการเรียนรู้ มีการสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ ทั้งยังมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีเยี่ยม ช่วยลดปัญหานักเรียนออกนอกระบบ และขอชื่นชมนักเรียน ที่ใช้ระบบรุ่นพี่ให้ความรู้รุ่นน้อง ให้รู้เท่าทัน Fake News เป็นต้น
 width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=
ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ ครูโอ๊ะขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ในจังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง คุณงามความดีทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ เจริญยิ่งๆขึ้นไป ในฐานะที่เป็นคนปราจีนบุรีมีสิ่งใดที่จะสามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือผลักดัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและลูกหลานของเรา ครูโอ๊ะพร้อมให้การสนับสนุนเสมอ เพื่อช่วยกันพัฒนาการศึกษาทำให้ลูกหลานและบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองสืบไป ขอบคุณในน้ำใจที่งดงามของทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มกำลัง”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
21/1/2565