ครูโอ๊ะ เผยล่าสุด “น้องไมเคิล-คุณพ่อ” ย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลสนาม “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ” ขอขอบคุณความร่วมมือ พก.-สธ. เร่งช่วยเหลือดูแลรักษาน้อง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะความพิการ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 06 กรกฎาคม 2564
จากการที่ครูโอ๊ะ ได้ประสานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือน้องไมเคิล ซึ่งมีความบกพร่องทางสายตา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมมอบหมายให้ ผอ.กศน.กทม.และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องไมเคิล และลุงวิทย์ เพื่อนบ้านที่ให้ความช่วยและคอยดูแล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น
“ความก้าวหน้าล่าสุดในวันนี้ หลังจากที่ทาง พก. ได้พาน้องไมเคิล ลุงวิทย์ และครอบครัว ไปทำการตรวจตรวจหาเชื้อโควิดโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) ซึ่งผลการตรวจรอบ 2 ของน้องไมเคิล ออกมาเป็นบวก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. จึงได้ประสานติดต่อโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ เพื่อรับน้องไมเคิลไปรักษา พร้อมทั้งย้ายคุณพ่อมาอยู่ด้วยกัน ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่น้องจะได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ดูแลกลุ่มคนพิการโดยเฉพาะ และได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อด้วยความอบอุ่น
ในนามกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะที่กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอแสดงความขอบคุณ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร กระทรวงสาธารณสุข ที่เร่งประสานช่วยเหลือดูแลลูกหลานของเรา ให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที รวมทั้งขอขอบคุณ คุณอรทัย ฐานะจาโร กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานฝ่ายการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่มีความห่วงใยและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้การช่วยผู้เรียนของเราตลอดเวลา” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/7/2564
>