ครูโอ๊ะ เผยบอร์ด กช. เสนอฉีดวัคซีนให้ นักเรียน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 26 สิงหาคม 2564
เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 5 /2564 โดยมี นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ที่ประชุม สช. ได้มีข้อเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการไปยังรัฐบาลในการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียน เพื่อทำให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดได้เร็วขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งนี้ในส่วนของครูโรงเรียนเอกชนได้รับรับเสียงสะท้อนว่าส่วนใหญ่รัฐบาลได้มีการจัดสรรให้ได้รับการฉีดไปมากพอสมควรแล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันการที่โรงเรียนเอกชนต้องหยุดการเปิดภาคเรียนทำให้ไม่มีรายรับจากการชำระค่าเทอม ทางรัฐบาลจึงได้มีการพิจารณาเงินขวัญกำลังใจจำนวน 2,000 บาท ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ได้มีการประสานกับโรงเรียนต่างๆ ทำให้เห็นว่าโรงเรียนต่างให้ความสนใจทำให้ทาง สช.ได้รับความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพราะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยากให้เกิดความก้าวหน้ายังผลประโยชน์กับผู้ปกครองประชาชนและผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการทำห้องเรียนที่เป็นอัตลักษณ์อย่างโดดเด่น เช่นเรื่องห้องเรียน 2 ภาษา ของโรงเรียนเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนได้เห็นความชัดเจนว่าโรงเรียนที่ถูกต้อง จะต้องปฏิบัติและมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เป็นต้น
“ส่วนของโรงเรียนนอกระบบ ได้มีการมอบหมายให้หารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะได้มีมาตรการในการเยียวยาให้กับโรงเรียนนอกระบบที่นอกเหนือจากที่อยู่ใน 29 จังหวัด และขณะนี้ทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประสานกับกระทรวงแรงงานไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ทาง สช.ยังมีการขอความร่วมมือและจัดทำหลักสูตรต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายโรงเรียนนอกระบบก็จะสามารถดำเนินการเปิดสอนได้ในหลายหลักสูตรทันที ขณะเดียวกันจากข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการและที่ประชุม กช. ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการแจ้งข้อมูลนี้ไปยังกระทรวงการคลังด้วย นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีการหารือถึงการยกร่างในเรื่องของเงินกู้จาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่จะเป็นรูปแบบซึ่งจะครอบคลุมมายังการเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งโรงเรียนนอกระบบจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย โดยคนที่จะมาอัพสกิลรีสกิล หรือเรียนหลักสูตรต่างๆก็สามารถกู้เงินกยศ.ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสช.ด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง :สรุป
นวรัตน์ รามสูต :เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน
26/8/2564