ครูโอ๊ะ เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ยก เป็นเวทีสำคัญช่วยสร้างเสริมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ-ความรู้ ครอบคลุมทุกมิติ เผย “รัฐบาล-ศธ.” พร้อมส่งเสริมสนับสนุนและแบ่งปันความทุกข์ร้อนของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 การศึกษาเอกชน วิถีใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่ Private education New Normal For New Generations ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ร่วมคณะมาด้วย และมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. นายเดช ศิรินาม รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 ศึกษาธิการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ 17 จังหวัด นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผอ.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ พระครูนิวิฐสุทธิการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนศักดิ์ สุนันท์วิทยา จ.ลำปาง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ร่วมงานพร้อมร่วมรับชมการแสดง ซึ่งจัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการมีความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพ ศักยภาพ และสุนทรียภาพ อย่างสร้างสรรค์​ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การจัดงานวันการศึกษาเอกชน นับเป็นเวทีสำคัญในการแสดงถึงศักยภาพ มีการสร้างเสริมเพิ่มพูนในเรื่องของทักษะทางวิชาการอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งความสำเร็จในการจัดการศึกษาเอกชนได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ที่มีความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความสามารถทางภาษา ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน บุคลากรด้านการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดของภาคเหนือ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสุขกับการเรียนและพัฒนาต่อยอดในทุกมิติให้ครบถ้วน

“รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมสนับสนุนในทุกมิติ รวมไปถึงการแบ่งปันความทุกข์ร้อนของพี่น้องโรงเรียงเอกชนที่เปิดสถานศึกษาไม่ได้ เพราะการเปิดสถานศึกษาคือทางรอดของพี่น้องโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ทั้งยังต้องขอขอบคุณโรงเรียนเอกชนที่มีส่วนช่วยประเทศของเราในการทำให้การศึกษาเข้มแข็ง มั่นคง มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็คือลูกหลาน เยาวชนไทยของเราได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ครูโอ๊ะขอชื่นชมและให้กำลังการแสดงในพิธีเปิด อาทิ “กลุ่มมะพร้าวแก้ว” จากโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากที่เคยชมการแสดงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนลงพื้นที่ตรวจราชการเมื่อปีที่ผ่านมา

ครูโอ๊ะขอชื่นชมครู โรงเรียนเอกชน สถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ ที่สามารถจัดงานได้สำเร็จมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมาย ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2565 อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งยังต้องขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะท่านให้ความสำคัญกับการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัด ทำให้เข้าใจถึงมิติการศึกษาทุกบริบท ในวันนี้จะเห็นว่าเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนเอกชนภาคเหนือมีการจัดการศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม มีการเตรียมความพร้อมร่วมมือร่วมใจและแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในปี 2566 จะจัดงานที่จังหวัดลำพูน แสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวเอกชนที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมกันร้อยหัวใจก้าวข้ามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ไปด้วยกันรักกันตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
7/2/2565